top of page

הפעלת הישרדות

הפעלת המירוץ למליון בפארק

הפעלת המירוץ למליון בחצר הבית

פעילות הורים וילדים

פעילות המירוץ למיליון בית ספרית

הפנינג משפחות 

bottom of page